Glommen-Mjøsen Skog - Skogsmaskinfører sørget for Åmots første registrerte myrhaukhekking

Skogsmaskinfører sørget for Åmots første registrerte myrhaukhekking

- Jeg var i ferd med å avslutte drifta, da jeg fikk se en fugl som fløy i ring over et myrområde. Etter 30 år som hogstmaskinfører kjenner jeg etter hvert mange arter, og trodde først at det var en spurvehauk, forteller Nils Erik Hagen.

Merete Haagenrud 29.06.2020

Nils Erik Hagen.jpegMaskinkjøreren fra Åmot i Østerdalen opptrådte helt etter boka. Norsk PEFC Skogstandard har et eget punkt som omhandler hensynet til rovfugler og ugler, som blant annet sier at hekkeplasser skal være helt uten skogbruksforstyrrelser i hekketiden.

- Jeg tok kontakt med skogbruksleder Ole Erik Dufseth som er min oppdragsgiver i Glommen Mjøsen Skog, og vi ble enige om å stoppe drifta der og da. Dette måtte vi undersøke nærmere, forteller han.

Behørig dokumentert

Kommunen ble kontaktet og Håkon Likvern kom for å foreta de nødvendige registreringene. Han kunne fortelle at dette var en myrhauk og at det var to kyllinger som allerede var klekket og at det var ytterligere tre egg i reiret.

- Denne hekkeplassen var av naturlige årsaker ikke registrert i noen database tidligere. Moro å tenke på at det er den første registrerte myrhaugklekkingen i Åmot, forteller Nils Erik Hagen

Fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog roser den observante skogsentreprenøren.

- Eksemplarisk opptreden! Nils Erik fikk øye på fuglen på lang avstand og gjorde helt rett i å kontakte skogbrukslederen og stoppe drifta. Nå er hekkeplassen behørig reistrert. 

 

FAKTA:
Myrhauken er avhengig av myrlendt område, gjerne omkranset at tett halvhøy vegetasjon (i Norge vierkjerr). Myrhauken legger redet på bakken der den legger 3-6 lys grønne egg i mai-juni. Rugetiden er 28-31 dager. Redetiden er 6-7 uker.