Glommen-Mjøsen Skog - Skogvernet har økt til fem prosent

Skogvernet har økt til fem prosent

Norge har passert en milepæl innen skogvern. Fem prosent av skogarealet er nå vernet. Man er på god vei mot det politiske målet om å verne ti prosent av skogarealet, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside.

Merete Haagenrud 31.12.2019

Skogvernet i Norge foregår enten gjennom vern på statlig grunn eller gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern innebærer at grunneierne selv tilbyr skogareal for vern, og får utbetalt en erstatning mot at de avstår retten til å drive skogbruk i områdene.

Det er stor interesse blant skogeiere for å tilby skog gjennom ordningen som i 2019 har gitt vern av 98 nye områder, skriver Miljødirektoratet. Opprettelse av nye naturreservat og utvidelse av eksisterende har ført til at det totalt i 2019 er vernet 121 områder på tilsammen 303 km2.

Les mer her