Glommen-Mjøsen Skog - Styret på strategisamling

Styret på strategisamling

Styret og deler av administrasjonen i Glommen Mjøsen Skog samlet på Pellestova i Øyer. Foto: Silje Ludvigsen

Styret i Glommen Mjøsen Skog var denne uka samlet til sin årlige strategisamling. Flere aktuelle temaer ble gjennomgått.

Silje Ludvigsen 22.09.2021

Strategiske veivalg for Glommen Mjøsen Skog sto naturlig nok på programmet da styret var samlet til sin årlig strategisamling.

pomme.jpgVia Teams fra Brüssel var direktør i CEPF, Fanny-Pomme Langue. Foto: Silje Ludvigsen

Deler av samlingen ble brukt til å rette blikket utover våre grenser - det som skjer i EU når det gjelder skogbruk er høyst aktuelle problemstillinger også for norsk skogbruk. 

Blant innlederne var direktør i CEPF, Fanny-Pomme Langue, som representerer de private skogeierne inn i EU. Hun kunne fortelle om krevende diskusjoner om hvordan skogbruket i Europa skal drives i framtiden, der paradokset ligger i at "alle" peker på skogen som en av løsningene for å bli klimasmarte, mens det er stor uenighet om hvordan dette skal gjøres i praksis. 

Rune F. Andersen, direktør for bærekraft og finans i Moelven orienterte om konsernets bærekraftsarbeid gjennom de siste årene. Glommen Mjøsen Skog har i høst knyttet til seg kompetanse på feltet og jobber med egen rapportering på bærekraft. 

Styret var representert med styreleder Heidi Hemstad, nestleder Ole Theodor Holth og styremedlemmene Sigrid Bergseng, Rolf Th. Holm, Jens Naas-Bibow, Anne S. Trolie, Einar Enger, Anne Mæhlum og Ingar Brennodden. Deler av ledergruppen i Glommen Mjøsen Skog fulgte var også til stede. 

 

 

 

styret mer.jpg
F.v Anne S. Trolie, styreleder Heidi Hemstad og adm.dir Gudmund Nordtun. 

 

rolfog.jpgF.v Rolf Th. Holm, Ole Theodor Holth og Ingar Brennodden i styret. 

 

annenanne.jpgF. Sigrid Bergseng, Anne Mæhlum og Einar Enger.