Glommen-Mjøsen Skog - Supplerende vern – Staten foretrekker tvang

Supplerende vern – Staten foretrekker tvang

Foto: Pixabay

Vi mener at det er svært uheldig at Staten ønsker å gjennomføre vern etter myndighetsstyrte prosesser. Frivillig vern er en vellykket ordning for vern av skog og det er ingen god grunn til at ikke denne metoden også kunne vært tatt i bruk for andre naturtyper enn skog.

Av næringspolitisk sjef Yngve Holth, Glommen Mjøsen Skog 16.06.2022

Prosessen med såkalt supplerende vern – eller «Bevaring av verdifull natur» som prosjektet heter hos Miljødirektoratet – har pågått over flere år og er nå i full gang hos Statsforvalterne. 

Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å utrede om det er lokal aksept for å utvide Jotunheimen nasjonalpark, Dovre nasjonalpark og Vesle Hjerkinn landskapsvernområde.

At frivillig vern skulle prøves ut også for andre naturtyper enn skog, har vi aldri hørt noe mer om før vi nå ser at Statsforvalterne er i gang med flere prosjekter. Vi forsøker etter beste evne og følge noen av dem.

Frivillig vern er nå erstattet med en slags «lokal aksept» som i praksis betyr at man lurer på om kommunene synes at nye verneområder er en god ide.

Grunneierne blir i større grad tilskuere og varsles også direkte i svært liten grad. Dette er svært beklagelig, og man kan lure på hvorfor Miljødirektoratet og Statsforvalterne fullstendig ignorerer frivillighet.

Vi har avgitt et innspill til prosessen knyttet til Jotunheimen.

Statsforvalterens informasjonsbrev finner du her

Glommen Mjøsen Skogs innspill finner du her

Mer om tvangsvernprosessen leser du her