Glommen-Mjøsen Skog - Tenk Tre

Tenk Tre

Kampanjen Tenk Tre skal vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen. Foto: Morten Nordli/Grafikk: Los og Co

Kampanjen Tenk Tre ble lansert på Skog og Tre konferansen i mai. Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge som sammen skal vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Kristina Skamsar 04.06.2019

I en stadig varmere verden blir det viktig å redusere klimagassutslippene våre. Tre representerer fornybare ressurser. Skal vi få til det grønne skiftet, må vi bruke mer tre. Tenk Tre jobber for å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

På nettsiden tenktre.no finner du informasjon og historier innen klima, innovasjon, bærekraft, desig og økonomi. Du kan også følge oss på instagram og på facebook.