Glommen-Mjøsen Skog - Tidligere skogstudent? Sjekk mailen din

Tidligere skogstudent? Sjekk mailen din

Hva slags karriere valgte du etter skogstudiene? Stor spørreundersøkelse skal kartlegge dette.

I disse dager går det ut en spørreundersøkelse til alle tidligere studenter ved NMBU/NLH og Evenstad til studentkull tilbake til 90-tallet.  Vi oppfordrer så mange som mulig til å svare på undersøkelsen!

Silje Ludvigsen 21.06.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjennomfører sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN), Glommen Mjøsen Skog SA og andre aktører i skognæringen et prosjekt om hvordan menn og kvinner trives i skogsektoren og hva som påvirker hva slags karrierer de har valgt etter studiene.

En sentral del av prosjektet er å gjennomføre en spørrundersøkelse om tilfredshet med studier og arbeid blant skogbrukere uteksaminert fra høyere utdanning i perioden 1990-2020.

Tidligere elever som er oppført i studentregistrene som utdannet i skogfag i denne perioden skal nå ha fått en e-post med spørreundersøkelsen. Dersom du er tidligere student, -sjekk mailen din ekstra godt, da undersøkelsen kan ha havnet i spam/søppelpost. 

Har du spørsmål til undersøkelsen, kan du ta kontakt med Line Nybakken ved NMBU eller Hanne K. Sjølie ved HINN Evenstad. 

Frist for å svare på undersøkelsen er fredag 25. juni.