Vi søker skogbruksleder

Da vår skogbruksleder i Nord-Østerdal går av med pensjon til sommeren søker vi hans etterfølger. Hovedarbeidsoppgavene vil være kjøp av tømmer, salg, administrasjon og gjennomføring av skogtjenester, i tillegg yte skogfaglig råd og veiledning. Er du interessert?

Merete Haagenrud 06.10.2019