Glommen-Mjøsen Skog - Vi søker skogstudenter til sommerjobb

Vi søker skogstudenter til sommerjobb

Mads Øverstuen er én av dem som har hatt sommerjobb hos oss. - Jeg hadde lyst til å ha en sommerjobb som hadde med skog å gjøre, både for å få arbeidserfaring og kunnskap som jeg kan bruke videre i studiet. Foto: Silje Ludvigsen

Studerer du skogbruk eller naturbruk? Hva med å tilbringe sommeren hos Glommen Mjøsen Skog? Vi har behov for folk som kan jobbe med skogkultur eller skogbruksplan.

Silje Ludvigsen 16.01.2023

Arbeidsoppgaver innenfor skogkultur vil være å snakke med skogeiere om planting og ungskogpleie eller hjelpe til med å organisere de som planter og rydder ungskog.

Arbeidsoppgaver innenfor skogbruksplan vil være skogregistreringer ute i felt. En del reising må regnes med.

Praktisk informasjon om arbeidet:

  • Fleksibel arbeidstid, fortrinnsvis fra månedsskiftet juni/juli til midten av august. Utvidelse kan vurderes.
  • Arbeidsplass vil være fleksibelt innenfor kjernegeografien til Glommen Mjøsen Skog.
  • Du må ha førerkort på bil og tilgang til egen bil i prosjektperioden.

Kontaktinfo:

Skogkultur:
Skogkulturansvarlig Christian Svenkerud, cs@glommen-mjosen.no, tlf 901 84 753

Skogbruksplan:

Plansjef Rune Glæserud, rg@glommen-mjosen.no, tlf. 907 96 956


Kort søknad/CV sendes til soknad@glommen-mjosen.no innen 17. februar 2023.

Husk å merke søknaden om du ønsker å jobbe med skogkultur eller skogbruksplan.