Glommen-Mjøsen Skog - Personvernerklæring Glommen Mjøsen Skog

Personvernerklæring Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen Skog er et andelslag eid av skogeiere. Glommen Mjøsen Skogs formål er å arbeide for andelseiernes øko­no­miske og næringspolitiske interesser tilknyttet deres skogeien­dom.

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Glommen Mjøsen Skog registrerer og oppbevarer personopplysninger som omhandler våre kunder og leverandører og ansatte. 

Behandlingsgrunnlag

Grunnlag for behandling av personopplysninger er hjemlet i Personopplysningslovens § 8, pkt c, som omhandler Glommen Mjøsen Skog sin rapporteringsplikt til myndighetene.

Glommen Mjøsen Skog vil i tillegg kunne innhente personopplysninger basert på medlemmers og kunders samtykke. 

Alle personopplysninger innhentet av Glommen Mjøsen Skog skal kun anvendes til det formål de er registrert.

Behandlingsansvarlig

Glommen Mjøsen Skogs administrerende direktør er behandlingsansvarlig. Gjennomføringen er delegert til medarbeidere med daglig ansvar.

Hvilke personopplysninger registreres?

Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Personopplysninger
For medlemmer registreres For ansatte registreres
Navn Navn
Adresseopplysninger Adresseopplysninger
Dato for inn- og utmelding Dato for ansettelse
Medlemsnummer Personnummer
Person- og organisasjonsnummer Bankkontonummer
E-post og telefon E-post og telefon
Arealopplysninger som grunnlag for beregning av andelsinnskudd og oppfylling av miljørutiner Skatteopplysninger (skatteprosent og skattekommune)
Tømmersalg og tjenestekjøp til Glommen Mjøsen Skog  

For tømmerleverandører som ikke er medlem i Glommen Mjøsen Skog registreres det samme.

Etter samtykke fra tømmerleverandør kan også opplysninger fra Skogbruksplan registreres.

Formålet med registreringen

Formålet med registrering av personopplysninger er:

  • Overholdelse av myndighetenes rapporteringsplikt
  • Forvaltning av medlemskapet i Glommen Mjøsen Skog, herunder markedsføring av medlemsfordeler og medlemsarrangementer.

  • Nødvendige opplysninger for å ivareta Glommen Mjøsen Skog sine miljøsertifikater.

Datasikkerhet

Glommen Mjøsen Skog skal ha trygge behandlingsrutiner for personopplysninger. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig slik at personopplysningslovens krav til konfidensialitet og integritet opprettholdes. Opplysningene kan kun benyttes til det formål de er innhentet. Urettmessig bruk skal ikke finne sted. Tilgang til opplysningene er regulert gjennom adgangskontroll og passord.

Sletting av personopplysninger

Alle som har personopplysninger registrert i Glommen Mjøsen Skog har krav til å få slettet disse når formålet med registreringen og/eller myndighetens krav til oppbevaring og rapportering er opphørt.

Informasjonskapsler

Når du besøker glommen-mjosen.no lagres det informasjonskapsler (cookies) i din nettleser. Dette er slik at vi kan jobbe med kontinuerlig forbedring av løsningen basert på bruksmønster i løsningen.

Disse informasjonskapslene lagres i din nettleser:

Informasjonskapsler på glommen-mjosen.no
Navn Tredjepart Når Levetid Formål
_fbp Facebook Alltid 3 måneder Sporing
_gid Google Alltid 1 dag Sporing/Statistikk
_ga Google Alltid 2 år Sporing/Statistikk
mjosenPrivacyMessage - Når man lukker informasjonsboks om informasjonskapsler 1 år Brukeropplevelse

Kontaktinformasjon

E-post: 
post@glommen-mjosen.no

Telefon: +47 62 43 53 00

Postadresse: Pb. 1329, Vestad