Glommen-Mjøsen Skog - Personvernerklæring Glommen Mjøsen Skog

Personvernerklæring Glommen Mjøsen Skog

Personvernerklæring Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen Skog er et andelslag eid av skogeiere. Glommen Mjøsen Skogs formål er å arbeide for andelseiernes øko­no­miske og næringspolitiske interesser tilknyttet deres skogeien­dom.

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Glommen Mjøsen Skog registrerer og oppbevarer personopplysninger som omhandler våre kunder og leverandører og ansatte. 

Behandlingsgrunnlag
Grunnlag for behandling av personopplysninger er hjemlet i Personopplysningslovens § 8, pkt c, som omhandler Glommen Mjøsen Skog sin rapporteringsplikt til myndighetene.

Glommen Mjøsen Skog vil i tillegg kunne innhente personopplysninger basert på medlemmers og kunders samtykke. 

Alle personopplysninger innhentet av Glommen Mjøsen Skog skal kun anvendes til det formål de er registrert.

Behandlingsansvarlig
Glommen Mjøsen Skogs administrerende direktør er behandlingsansvarlig. Gjennomføringen er delegert til medarbeidere med daglig ansvar.

Hvilke personopplysninger registreres?
Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

For medlemmer registreres

For ansatte registreres

Navn

Navn

Adresseopplysninger

Adresseopplysninger

Dato for inn- og utmelding

Dato for ansettelse

Medlemsnummer

Personnummer

Person- og organisasjonsnummer

Bankkontonummer

E-post og telefon

E-post og telefon

Arealopplysninger som grunnlag for beregning av andelsinnskudd og oppfylling av miljørutiner

Skatteopplysninger (skatteprosent og skattekommune)

Tømmersalg og tjenestekjøp til Glommen Mjøsen Skog

 

For tømmerleverandører som ikke er medlem i Glommen Mjøsen Skog registreres det samme.

Etter samtykke fra tømmerleverandør kan også opplysninger fra Skogbruksplan registreres.

Formålet med registreringen
Formålet med registrering av personopplysninger er:

  • Overholdelse av myndighetenes rapporteringsplikt
  • Forvaltning av medlemskapet i Glommen Mjøsen Skog, herunder markedsføring av medlemsfordeler og medlemsarrangementer.

  • Nødvendige opplysninger for å ivareta Glommen Mjøsen Skog sine miljøsertifikater.

 

Datasikkerhet
Glommen Mjøsen Skog skal ha trygge behandlingsrutiner for personopplysninger. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig slik at personopplysningslovens krav til konfidensialitet og integritet opprettholdes. Opplysningene kan kun benyttes til det formål de er innhentet. Urettmessig bruk skal ikke finne sted.  Tilgang til opplysningene er regulert gjennom adgangskontroll og passord.

 

Sletting av personopplysninger
Alle som har personopplysninger registrert i Glommen Mjøsen Skog har krav til å få slettet disse når formålet med registreringen og/eller myndighetens krav til oppbevaring og rapportering er opphørt.

 

Kontaktinformasjon

E-post: 
post@glommen-mjosen.no

Telefon: +47 62 43 53 00

Postadresse: Pb. 1329, Vestad