Glommen-Mjøsen Skog - Takstprosjekter og bestilling av skogbruksplan

Takstprosjekter og bestilling av skogbruksplan

Våre pågående oppdrag:

Østre Toten

Få oversikt over skogen din ved å bestille ny skogbruksplan. Prosjektet omfatter Østre Toten kommune med produktivt skogareal på 250 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg god oversikt over ressursene på din skogeiendom, godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen din best. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon.

Bestill plan her

Mer informasjon finner du her.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. desember 2022.

Ved spørsmål kan prosjektleder Rune Glæserud kontaktes.

mob: 907 96 956

e-post: rg@glommen-mjosen.no 

Stor-Elvdal

Få oversikt over skogen din og pålagt miljødokumentasjon gjennom å bestille ny skogbruksplan. Prosjektet omfatter Stor-Elvdal kommune med produktivt skogareal på 850 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg god oversikt over ressursene på din skogeiendom, godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen din best. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon. Du kan velge mellom tre produkter:

1. Skogbruksplan

2. Ajourføringstakst

3. Miljørevisjon

Bestill plan her

Mer informasjon finner du her

Brev fra tømmerkjøpere kan du lese her.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. desember 2022.

Ved spørsmål kan prosjektleder Rune Glæsrud kontaktes.

mob: 907 96 956

e-post: rg@glommen-mjosen.no

 

Trysil og Engerdal

Få oversikt over skogen din ved å bestille ny skogbruksplan med miljøregistrering. Hele prosjektet omfatter det et produktivt skogareal på 1 800 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg en god oversikt over ressursene på din skogeiendom, samt et godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen. Ved å bestille et produkt nå vil du få oppdatert eller få utført miljøregistreringer, ved dette blir du godkjent for salg av tømmer fra din eiendom, de neste 15 år.

Bestillingsfrist for de ulike områdene er:

Delområde 1: 9. april 2021

Delområde 2: 28. februar 2022

Planlagt leveranse for de ulike områdene er:

Delområde 1: 1. mai 2023

Delområde 2: 1. mai 2024

 

Bestill skogbruksplan her

Kart over områdene er her

Informasjonsbrosjyre finner du her

Brev fra tømmerkjøpere kan du lese her

Informasjon rundt fremdriften kan finnes på prosjektets facebook side.  File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons

Ved spørsmål kan prosjektleder Pål Hanssen kontaktes.
mob: 481 45 474
e-post: ph@glommen-mjosen.no

 

Nærøysund

Få oversikt over skogen din ved å bestille ny skogbruksplan med miljøregistrering. Prosjektet omfatter Nærøysund kommune med produktivt skogareal på 215 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg en god oversikt over ressursene på din skogeiendom, samt et godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen din optimalt. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon.

Bestill skogbruksplan her

Mer informasjon finner du her

Informasjon rundt fremdriften kan finnes på prosjektets facebook side.  File:Facebook f logo (2019).svg - Wikimedia Commons

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. oktober 2022.

Ved spørsmål kan prosjektleder Pål Hanssen kontaktes.
mob: 481 45 474
e-post: ph@glommen-mjosen.no

 

Gausdal og Øyer

Få oversikt over skogen din ved å bestille ny skogbruksplan. Prosjektet omfatter Gausdal og Øyer med produktivt skogareal på 475 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg en god oversikt over ressursene på din skogeiendom, samt et godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen din optimalt. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon.

Mer informasjon finner du her.

Fremdrift på prosjektet finner du her.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. november 2021.

Ved spørsmål kan prosjektleder Pål Hanssen kontaktes.
mob: 481 45 474
e-post: ph@glommen-mjosen.no

 

Fet, Sørum og Aurskog-Høland

Få oversikt over skogen din og pålagt miljødokumentasjon gjennom å bestille ny skogbruksplan. Prosjektet omfatter Fet, Sørum og Aurskog-Høland med produktivt skogareal på 860 000 dekar. Ny skogbruksplan gir deg god oversikt over ressursene på din skogeiendom, godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen din best. Det gjør det enklere å kommunisere med andre og gir en oppdatert miljødokumentasjon. Du kan velge mellom fire produkter:

1. Skogbruksplan Basis
2. Skogbruksplan Pluss
3. Skogbruksplan Super
4. Miljødokumentasjon

Mer informasjon finner du her.

Fremdrift på prosjektet finner du her.

Produktene skal ferdigstilles og leveres skogeierne innen 1. november 2021.

Ved spørsmål kan prosjektleder Rune Glæserud kontaktes.
mob: 907 96 956
e-post: rg@glommen-mjosen.no

 

Snåsa

Snåsa er en av de mest aktive skogkommunene i Trøndelag. Skogbruksplan er et viktig verktøy når man skal forvalte skogen. Ved å bestille et planprodukt vil man delta på revisjon av nøkkelbiotoper som danner grunnlag for skogeiernes muligheter til å levere tømmer. Takstprosjektet starter opp i sommer, og nye skogbruksplaner blir levert våren 2021. Taksten omfatter et produktivt skogareal på 390 000 dekar, hvorav Statskog eier nesten 1/3 av arealet. Pål Hanssen er prosjektleder for taksten.

Ønsker du informasjon, treffes Pål på tlf. 481 45 474 eller e-post ph@glommen-mjosen.no

Framdrift på prosjekt Snåsa finner du her.