Glommen-Mjøsen Skog - Produktstandarder

Produktstandarder

Glommen Mjøsen Skogs standarder er vår felles «oppskrift» på hvordan våre tjenester skal gjennomføres. Skogeiere som benytter vårt tjenestetilbud skal ha trygghet for at tjenestene utføres etter samme mal, uavhengig av hvem som utfører dem og hvor de utføres.

Produktstandard Gjødsling_ forside web.jpg  Produltbeskrivelse Planting _forside web.jpg    Markberedning_forside web.jpg  Produktstandard Ungskogpleie_ forside web.jpg