Hopp til innhold

Takstområdet omfatter Grue øst for Glomma, Åsnes øst for Glomma, samt sør for Flisa elv i Innlandet fylke.

Produktivt skogareal i takstområdet er cirka 700 000 dekar. Du kan velge mellom fire planprodukter. Les mer om de ulike planproduktene i den nedlastbare brosjyren (lenke under). Ved å bestille et produkt nå, vil du få oppdatert eller få utført miljøregistreringer i henhold til Norsk PEFC Skogstandard. Det gjør at du blir godkjent for salg av tømmer fra din eiendom de neste 15 år.

Bestillingsfristen har gått ut.

 

Informasjon og framdrift

Last ned brosjyre om dette takstprosjektet.

Last ned viktig informasjon til skogeiere med over 1 500 dekar.

Last ned råd og anbefaling fra tømmerkjøperne i området.

Du kan følge framdriften på prosjektets hjemmeside eller på prosjektets Facebook-side

Kontakt

Ved spørsmål kan prosjektleder Rune Glæserud kontaktes:

Rune Glæserud

Plansjef