Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog inviterer alle andelseiere i Sør-Østerdal skogeierområde til andelseiermøte.

Dette er en årlig møtearena for deg som er andelseier, og det kommer en representant fra styret og en representant fra ledelsen i Glommen Mjøsen Skog.

På andelseiermøtet behandles saker som årsmøtet skal ta stilling til, som for eksempel årsberetning og regnskap og det er valg av representanter til årsmøtet og skogeierområdets styringsgruppe. Se mer i Glommen Mjøsen Skogs vedtekter § 9.

Sakspapirer sendes ut til alle andelseiere med minst åtte dagers varsel.

Les mer: Mulighet til å påvirke i Glommen Mjøsen Skog