Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog er omfattet av Åpenhetsloven. Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ønsker du mer informasjon om hva Åpenhetsloven omfatter, kan du lese mer på Forbrukertilsynets nettsider.

Aktsomhetsvurderinger

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Hovedfokuset når en gjennomfører aktsomhetsvurderinger skal ligge på hvordan virksomheten påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten.

Du kan laste ned PDF av vår Redegjørelsesrapport 2022 nederst på siden.

Figuren viser aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak.

Særlige risikoområder

Glommen Mjøsen Skog har kommet frem til følgende risikoområder basert på OECDs aktsomhetsvurderinger. Overordnede mål beskriver Glommen Mjøsen Skogs forventninger til hvordan egne ansatte, leverandører og forretningspartnere forholder seg til risikoområdene.

Risikoområder Overordnede mål
Bovilkår i leverandørkjeden Entreprenører skal ha anstendige boforhold
Lønn og pensjonsforhold Entreprenører skal ha en levedyktig lønn og gode pensjonsforhold
Trakassering Trakassering skal ikke forekomme
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Nullvisjon for skade

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kom frem til risikoområdene, kan du lese Glommen Mjøsen Skog sin redegjørelsesrapport for 2022.

Rett til informasjon

Glommen Mjøsen Skog har etablert en prosess for å motta og administrere henvendelser om hvordan selskapet håndterer faktiske eller potensielle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser om informasjon skal sendes til post@glommen-mjosen.no