Glommen-Mjøsen Skog - Almenninger

Almenninger

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Morten Øie * 97067713 
Mathias Neraasen * 91565055
Terje Uggen * 95769276
Leder i valgkomiteen  
Tore Lien Bjørnstad 91371795

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.