Glommen-Mjøsen Skog - Eidsvoll

Eidsvoll

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Dag Kristian Skovseth * 40237167
Gunnar Stenberg Sjuve 99365986
Harald Opsahl * 99692043
Ida Camilla Berger Søberg  95190041
Ole Randin Klokkerengen 91599450
Bjørn Dokken * 91855358
Leder i Valgkomiteen  
Helge Olaf Aas 91819067

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.