Glommen-Mjøsen Skog - Sør-Hedmarken

Sør-Hedmarken

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Kristian P. Pandum * 97690137
Henrik Stenberg *  
Knut Holen * 95063801
Lars Magaard * 95083102
Sverre Lang-Ree  * 90831360
Tore Sætren * 93043625
Leder i Valgkomiteen  
Ola Brevig 99255361

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.