Glommen-Mjøsen Skog - Sør-Hedmarken

Sør-Hedmarken

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Kristian P. Pandum * 97690137
Henrik Stenberg * 40460104
Knut Holen * 95063801
Lars Maagaard * 95083102
Johs Wetten * 40063166
Tore Sætren * 93043625
Leder i Valgkomiteen  
Ola Brevig 99255361

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.