Glommen-Mjøsen Skog - Midt-Gudbrandsdalen

Midt-Gudbrandsdalen

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Jonas Ottesen * 95927443
Stein Trøstaker * 90089289
Signe Bryhn * 41442885
John Madssveen 97514749
Leder i Valgkomiteen  
Hans Amund Braastad 90766034

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.