Glommen-Mjøsen Skog - Midt-Gudbrandsdalen

Midt-Gudbrandsdalen

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Jonas Ottesen * 91362277
Petter Spjotum * 90879781
John Madssveen * 97514749
Leder i Valgkomiteen  
Kristin Vold Lexander 93224317

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.