Glommen-Mjøsen Skog - Midt-Gudbrandsdalen

Midt-Gudbrandsdalen

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Jonas Ottesen * 91362277
Stein Trøstaker * 90089289
Signe Bryhn * 41442885
John Madssveen 97514749
Leder i Valgkomiteen  
Kristin Vold Lexander 93224317

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.