Glommen-Mjøsen Skog - Solør

Solør

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Leif Arvid Vaaler * 97193884
Pia Helen Knøsen Lund* 99107780
Kjetil Aandstad * 90021313
Liv R. Lilleåsen * 91813940
Ole Marius Sillerud * 91617908
Mons Hordvik * 90724878
Trond H. Christensen * 41549929
Leder i Valgkomiteen  
Tore H. Christensen 91611540

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.