Glommen-Mjøsen Skog - Solør

Solør

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Leif Arvid Vaaler * 97193884
Liv Rønnaug Lilleåsen * 91813940
Kjetil Aandstad * 90021313
Inger Berger Bjørneby * 93267505
Ole Marius Sillerud * 91617908
Mons Hordvik * 90724878
Trond H. Christensen * 41549929
Leder i Valgkomiteen  
Dag Kjetil Gjerdrum 97544506

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.