Glommen-Mjøsen Skog - Sør-Gudbrandsdalen

Sør-Gudbrandsdalen

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Johan Enger * 48103590
Nina Solberg * 93899788
Jon Waalen * 95838301
Ellen Traaseth * 90960852
Sondre Forseth * 97694322
Lars Høvren * 95927153
Leder i Valgkomiteen  
Kjetil Brekke 92801686

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.