Glommen-Mjøsen Skog - Sør-Gudbrandsdalen

Sør-Gudbrandsdalen

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Jon Grunde Roland * 90169667
Johan Enger * 48103590
Olav Enger Olsen * 91343362
Nina Solberg * 93899788
Kari Kirkebø * 41545474
Lars Høvren * 95927153
Leder i Valgkomiteen  
Marit Olive Lindstad 48241545

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.