Glommen-Mjøsen Skog - Sør-Østerdal

Sør-Østerdal

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Åshild Vassend Holm * 94850356
Børre Rogstadkjærnet * 95104644
Olav Petter Nergaard * 48214855
Tollef Mykleby * 99548880
Ann Jeanette Kjæstad * 95145862
Mikael Løken * 91166648
Leder i Valgkomiteen  
Toril Møystad 47036263

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.