Glommen-Mjøsen Skog - Trysilvassdraget

Trysilvassdraget

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Harald Kornstad * 48120510 
Ellen Fauske Bleness * 90267897
Ellen Bernts Grønland * 47903054
Dag Rønning * 41544044
Halvor Sætre * 97151326
Ola Stensby 91391702
Leder i Valgkomiteen  
Dorthe Pentzen 91814561

* Valgte årsmøterepresentanter fra området.