Hopp til innhold

– Honnør til styret og ansatte for god drift, på tross av mange skjær i sjøen de to siste årene – og litt flaks, men det er lov! Ambisjonen om årlig etterbetaling og høy forrentning av andelsskaptalen er gode argumenter for å verve nye medlemmer. Det lønner seg å stå sammen – det lønner seg å være andelseier, sier tillitsvalgt Lars Ligaarden fra Gjøvik-Toten skogeierområde.

– Skal komme andelseierne til gode

Da Covid-19 rammet verdenssamfunnet i 2020, ble det av hensyn til forsvarligheten valgt å avsette etterbetaling til fond, og ikke utbetale. Nå er denne situasjonen snudd.

Årsmøte vedtok 15. april forrentning på andelskapitalen for 2020 og etterbetaling på tømmer for årene 2019 og 2020.

– Ved avsluttet 2020 har vi igjen en relativt stabil situasjon og forutsetningene for å etterbetale er til stede. Jeg er glad for at årsmøtet valgte å følge styrets anbefaling og etterbetale for tømmer omsatt både i 2019 og 2020, sier administerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gudmund Nordtun_foto Merete Haagenrud.jpg
Adm dir Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog

– Når det går godt i Glommen Mjøsen Skog skal det komme andelseierne til gode. Vår viktigste oppgave er å sikre at andelseierne alltid har konkurransedyktige priser og tilbys gode tjenester, sier Nordtun.

Lottogevinst!

– Renta på andelskapitalen ble satt til 3,56 prosent, i tråd med styrets forslag. Dette er langt over bankrente og helt i tråd med vår visjon. Det skal lønne seg å være andelseier hos oss, også de årene du ikke har tømmeravvirkning, sier Nordtun.

– Lottogevinst – tidenes bonusutbetaling! Dette er en medlemsfordel som skiller oss fra konkurrentene, sier tillitsvalgt Johan Enger, Sør-Gudbrandsdalen skogeierområde.

-Det leveres solide resultater i Glommen Mjøsen Skog og Moelven over tid. Gjennom mange år er det utbetalt maks forrentning av andelskapital og over 10 kroner som etterbetaling. Vi eiere er meget godt fornøyde med det langsiktige arbeidet – det viser seg på resultatet, innen næringspolitikken og flere andre områder, sier tillitsvalgt Andreas Natvig Skolleborg, Havass skogeierområde.

– Fint for skogeierne! Et resultat av god drift i Glommen Mjøsen og Moelven.  Investeringen i Moelven har vist seg å være god. Dette viser verdien av medlemskapet – det lønner seg å stå sammen, sier tillitsvalgt Arne Rønaasen i Solør skogeierområde.

– Dette er en betydelig fordel vi har som andelseiere i Glommen Mjøsen Skog og som viser at ambisjonene for fusjonen innfris, sier tillitsvalgt Kristian P. Pandum fra Sør-Hedmarken skogeierområde.

– I tillegg skal vi dele av vårt overskudd i form av etterbetaling. Hvis vi ser på årene 2019 og 2020 samlet har vi delt rundt 50 prosent av overskuddet vårt med andelseierne i form av etterbetaling – i tråd med strategien som er lagt, sier administererende direktør Nordtun.

Øker rotnettoen med 10 prosent

Mange lurer nok på hva etterbetalingen faktisk betyr. Det er ingen fasit på det, men i generelle vendinger, og basert på gjennomsnittstall for drifter i 2020, gir denne etterbetalingen en økning i nettoen skogeieren sitter igjen med på opp mot 10 prosent, det er en betydelig økning!

Etterbetaling er et positivt bidrag til rotnettoen og viser at det er etterspørsel og behov for tømmer – det lover godt for råstoffet vårt, sier tillitsvalgt Per Hermann Køhn Hansæl fra Nord-Østerdal skogeierområde.  

 Glommen Mjøsen Skogs visjon, som ble vedtatt i forbindelse med ny strategi for fusjonert selskap, er å skape verdier i skogen. I dag utbetales 75 millioner kroner til andelseierne i selskapet.

– Jeg er godt fornøyd – for egen del har jeg truffet med avvirkning både i 2019 og 2020. Etterbetalingen viser tydelig at det er en fordel å være medlem og ikke bare leverandør, sier tillitsvalgt Terje Rotås, Midt-Gudbrandsdal skogeierområde.

Her finner du dine tall

Opplysninger om utbytte på innbetalt andelskapital og tilleggskapital for 2020, samt utbytte på tømmer for 2019 og 2020 er lagt ut på «Min side».

Mer om våre medlemsfordeler