Glommen-Mjøsen Skog - Bli medlem

Ny andelseier

Glommen Mjøsen Skog er totalleverandør av tjenester til skogbruket og kan hjelpe deg med alt fra tømmersalg til avvirkning og skogkultur. Andelslagets overordnede formål er å bidra til lønnsomhet i andelseiernes skogbruk.

Dette oppnås gjennom sikker avsetning, høy tømmerpris og god sortimentsutnyttelse. Vi ser det som helt nødvendig å være en pådriver i å sikre rammevilkår som gir skogeier høyest mulig arealavkastning nå og for framtiden.

For å ivareta formålet har Glommen Mjøsen Skog gjennom flere år engasjert seg i skogindustri. I løpet av de siste årene har det vært satset på å sikre skogeierinnflytelse i Moelven Industrier ASA, og vi  eier 67 prosent av selskapet. I tillegg til dette er det investert i andre virksomheter som støtter opp under vårt hovedformål.

Hva blir du en del av?

Du er en del av en organisasjon som er opprettet for å ivareta følgende:

  • Arbeide for en næringspolitikk som trygger skogeierens økonomi og grunneierinteresser, samt å arbeide for økt forståelse for næringen i samfunnet.
  • Arbeide for best mulige priser og markedsforhold for skog- og utmarksprodukter.
  • Arbeide for faglig framgang for andelseierne.
  • Målsetting om avkastning på andelskapitalen i henhold til samvirkelovens maksgrense, 5,87% i 2022.
  • Målsetting om overskuddsdeling - etterbetaling på andelseiernes tømmeromsetning gjennom Glommen Mjøsen Skog ble 55 kroner pr kubikkmeter i 2022.

Vår grunnidé er at disse målene bare kan realiseres ved at skogeiere står samlet. Det er som deltagere i et sterkt fellesskap vi kan bedre våre vilkår.

Bli andelseier du også. Det er enkelt og det er lønnsomt.

Her leser du mer:

Knapp andelseierfordeler.jpg

Knapp andelseierdemokrati.jpg

Knapp andelseierforpliktelser.jpg

Bli andelseier

Du hører fra oss så snart vi har mottatt henvendelsen.