Hopp til innhold

I 2019 søkte 5022 elever om skole/læreplass på naturbruk. I år har antall søkere økt til 5352. Bare innen skogbruk har antall søkere økt fra 76 i 2019 til 107 i 2021. 

Nationen har skrevet en artikkel om saken, den kan du lese her (for abonnenter).

I artikkelen pekes det på at for den oppvoksende generasjon er grønne verdier som miljø, klima og bærekraft viktig, og at de unge i større grad ser seg om etter yrker som omhandler dette. 

I tillegg får stadig flere med seg at naturbruk kvalifiserer til høyere utdanning, dersom man ønsker det. 

Naturbruk omfatter utdanninger som gartner, agronom, skogsoperatør, hovslaget, hestefaglært, fagarbeider i reindriftsfaget, fisker eller fagarbeider i akvakultur. 

I Glommen Mjøsen Skog er vi svært interessert i å tiltrekke oss nye, grønne hoder. Samfunnet vårt står midt i et grønt skifte som har gjort vår verdiskaping trendy. Du kan lese mer om det her.