Hopp til innhold

Nordmenn i sin alminnelighet, og kanskje også jord- og skogeiere spesielt, har stor respekt for myndigheter og forsøker å strekke seg langt for å imøtekomme behov hos offentlige myndigheter.

Derfor opplever vi at grunneiere viser stor forståelse når Bane NOR ønsker å rydde vegetasjon innenfor 30-meters beltet fra ytterste jernbanespor. Dette er den sannsynligvis den eneste grunnen til at slike ryddeprosjekter går så vidt bra – for prosessene mot grunneierne er langt fra gode nok.

Dersom du er usikker på henvendelser du får fra Bane NOR, ta kontakt med Glommen Mjøsen.

Gjengangeren er muntlige avklaringer, svak informasjon, dårlige fremstillinger i skriftlige brev og at grunneieren i mindre grad får god orientering om sine rettigheter.

Vi synes denne praksisen er urovekkende. Som forvaltningsorgan for Staten må vi kunne forlange at Bane NOR har et profesjonelt apparat for å håndtere grunneiere og at all informasjon er fullstendig og korrekt. Vi har over en del tid hatt direkte kontakt med Bane NOR om dette, men fremdeles sendes det ut mangelfulle brev.

Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave, men må også forholde seg til spillereglene som gjelder for tiltak på privat grunn. Her må Bane NOR gjøre umiddelbare forbedringer. Dersom du er usikker på henvendelser du får fra Bane NOR, ta kontakt med Glommen Mjøsen.

Vi har tidligere omtalt hvilke regler som gjelder dersom Bane NOR skal gjennomføre tiltak hos en privat grunneier. Innlegget leser du her