Hopp til innhold

 – Glommen og Mjøsen ønsker å fusjonere for å bli sterkere sammen. Drivkraften bak en fusjon er at vi vil videreutvikle oss som den ledende aktør i norsk skogbruk, sier Terje Uggen, styreleder i Mjøsen Skog og foreslått styreleder i det fusjonerte selskapet.

– Det er spennende tider i norsk skogbruk. Råvaren vi leverer skal bli en av bærebjelkene inn i en grønnere og mer klimavennlig verden. Glommen og Mjøsen har gjennom forhandlingene kommet styrket ut i troen på at en sammenslåing av virksomhetene er vegen å gå for å stå best rustet til å møte de mulighetene vi ser at framtiden byr på, sier Terje Uggen.

Blir en betydelig aktør
Det nye selskapet blir en betydelig aktør i Skog-Norge og en stor og viktig bidragsyter i den fortsatte utviklingen av en effektiv og lønnsom verdikjede. 

Det fusjonerte selskapet har ambisjoner om;

  • Å gi økt avkastning for eierne
  • Å øke sine markedsandeler på tømmeromsetning og avvirkningstjenester
  • Å være en pålitelig leverandør til industrien
  • Å videreutvikle leveransene av skogbruksplaner og rådgivningstjenester
  • Å være en sterk næringspolitisk aktør

Det fusjonerte Glommen og Mjøsen vil bli den dominerende eieren i Moelven Industrier ASA med drøyt 40 % av aksjene. Selskapet vil fortsette utviklingen av Moelvens sterke posisjon og lønnsomhet.

Glommen Mjøsen Skog SA
Glommen Mjøsen Skog er foreløpig arbeidstittel på den fusjonerte organisasjonen som blir eid av ca 7 300 andelseiere hovedsakelig i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. Selskapet får en tømmeromsetning på over 3 millioner kubikkmeter i året, en omsetning på ca 2 mrd kroner.

Terje Uggen foreslås som ny styreleder, og Gudmund Nordtun vil tiltre som adm. dir. i selskapet. Hovedkontoret foreslås lagt til Elverum. Det opprettholdes et sterkt miljø på Lillehammer og tilstedeværelsen ute i skogbrukslederdistriktene videreføres.

Andelseiermøter i mars
Utkastet til fusjonsplan vil bli presentert og drøftet på andelseiermøtene, som starter opp denne uka. Høringsfristen på høringsutkastet er 29. mars.

Endelig forslag til fusjonsplan behandles av styrene i henholdsvis Glommen Skog og Mjøsen Skog i løpet av mai måned. Under forutsetning av at styrene anbefaler fusjonen, vil fusjonsprospektet deretter bli distribuert til alle andelseierne før det holdes andelseiermøter i uke 23 og 24. Deretter holdes det et ekstraordinært årsmøtet i Mjøsen Skog.

Nærmere informasjon
Fusjonsutkastet som nå sendes på høring ligger her.

En kortversjon av fusjonsdokumentet ligger her.