Hopp til innhold
Portrett av Anita Ihle
Anita Ihle er bekymret over at regjeringen vil bruke mindre penger på tiltak i skogbruket som er viktige i kampen mot de globale klimautfordringene. Foto: Hans Haug

I statsbudsjettet for 2024 var det satt av 55,9 millioner kroner til klimatiltak i skogbruket. Det var samme nivå som for 2023 og 2022.

Kutter 10 millioner kroner

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tirsdag, foreslår imidlertid regjeringen å redusere bevilgningen med 10 millioner kroner. Kuttet er begrunnet med at pengene trengs til en omstillingsprosess mellom to departementer.

Regjeringen har nemlig bestemt at årsverk og oppgaver knyttet til forvaltning av høstbare viltressurser skal flyttes fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet i Steinkjer. Omstillingskostnadene på 10 millioner kroner som dette fører med seg skal altså dekkes ved å kutte 10 millioner kroner fra posten klimatiltak i skogbruket.

Næringspolitisk rådgiver i Glommen Mjøsen Skog, Anita Ihle, reagerer sterkt på denne beslutningen.

– I en tid der klima er et av de store fokusområdene og en av de store globale utfordringer som MÅ løses, skjønner jeg ikke hva de her tenker, sier Ihle.

De tiltakene som regjeringen nå kutter i er de mest gunstige for å øke opptaket av CO2 fra skogen, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Foto: SMFB Dinamo

– Må prioritere viktige klimatiltak

Bevilgningene til klimatiltak i skogbruket brukes til å støtte tiltak som fremmer god vekst av ny skog etter hogst, noe som igjen bidrar til økt CO2-opptak. Dette er et effektivt virkemiddel for å redusere karbonutslipp gjennom et bærekraftig skogbruk.

– Penger til viktige miljøtiltak må prioriteres fremfor interne omorganiseringer. Forutsigbarhet rundt de ordninger som er fra staten er nødvendig for at skogbruket fortsatt skal bidra med gode klimaløsninger fra skogen. Dette grepet de gjør her bidrar virkelig ikke til en slik forutsigbarhet, sier Ihle.

I Miljødirektoratets ferske rapport Klimatiltak i Norge – Kunnskapsgrunnlag 2024 går det fram at det er nettopp de tiltakene som regjeringen nå kutter i som er de mest gunstige for å øke opptaket av CO2 fra skogen.

Budsjettforslaget gjør flere som ser på skogbruket som en viktig brikke i kampen mot de globale klimaendringene bekymret.

– I de opprinnelige budsjettet for 2024 understrekes det at klimatiltakene i skog er kostnadseffektive og blant de billigste klimatiltakene som kan gjennomføres nasjonalt. Det er svært uheldig at det kuttes i de rimelige og effektive klimatiltakene i skog, sier Hans Asbjørn Sørlie, direktør for skogbruk og miljø i Norges Skogeierforbund.

Les også: Ser du ikke skogens potensial fordi vi hogger trær?