Hopp til innhold

På bakgrunn av arbeidet i organisasjonsutvalget har styrene i flere skogeierlag hatt spørsmålet om sammenslåing med naboskogeierlag oppe som tema. I skogeierområdene Sør-Gudbrandsdalen og Eidsvoll har saken vært godt forberedt og gitt grunnlag for realitetsbehandling allerede under årsmøtene i mars i år. I andre skogeierlag har temaet kun vært foreløpig drøftet i årsmøtet. Flere årsmøter har bedt styret jobbe med saken i året som kommer.

Sør-Gudbrandsdal Skogeierlag 
Styrene i skogeierlagene Fåberg, Gausdal og Øyer-Tretten har hatt felles samarbeidsmøter og konkludert med å fremme en sak om fusjon av skogeierlagene under felles årsmøte den 12. mars. Det fikk støtte under årsmøtebehandlingen.

– Hovedhensikten er å etablere det samme styret for skogeierområde Sør-Gudbrandsdal og skogeierlaget. Samtidig er det nye skogeierlaget en selveid forening som har egen økonomi og på eget initiativ kan engasjere seg i lokale saker, sa Jon Grunde Roland da han innledet om saken.

Årsmøtene vedtok at Gausdal Skogeierlag, Øyer-Tretten Skogeierlag og Fåberg Skogeierlag slås sammen med virkning fra 1. januar 2020. Navnet på det nye skogeierlaget skal være Sør-Gudbrandsdal Skogeierlag. Alle tre skogeierlagenes formue skal følge med inn i det nye laget. Styret i det sammensluttede skogeierlaget vil ha seks medlemmer, to fra hver kommune. Begge kjønn skal være representert i styret. Styret vil også ha rollen som styre i skogeierområde Sør-Gudbrandsdal som er en del av Mjøsen Skog SA sin organisasjon. Valgkomiteen for det nye skogeierlaget har seks medlemmer, to fra hver kommune.

Sør-Gudbransdal Skogeierlag får drøyt 750 medlemmer (basert på tallene ved utgangen av 2018) og blir skogeierlaget med klart flest medlemmer innenfor Mjøsen Skog. Skogeierlagene Ringsaker og Gjøvik er de som kommer nærmest, med omkring 300 medlemmer.

 Jon Grunde Roland Fåberg 12.03.2019 Foto Berit SannessJon Grunde Roland ble valgt til leder i Sør-Gudbrandsdal Skogeierlag. Han er også leder for styringsgruppen i Mjøsen Skogs skogeierområde i Sør-Gudbrandsdal. Foto: Berit Sanness.

 

Eidsvoll og Feiring Skogeierlag
Opp gjennom årene har det vært et nært samarbeid mellom skogeierlagene i Eidsvoll og Feiring. I 2014 ble Eidsvoll Medlemsområde dannet, det som i dag heter Eidsvoll Skogeierområde nå. De fleste skogfaglige møter og arrangementer har tradisjonelt vært holdt felles for de to skogeierlagene siden 2014, men lagene har holdt separate årsmøter.

På et felles møte mellom skogeierlagenes styrer i januar i år ble planen for sammenslåing av de to skogeierlagene behandlet. Begge styrer gikk inn for å slå sammen skogeierlagene.

Eidsvoll Skogeierlag og årsmøtet i Feiring Skogeierlag vedtok deretter på sine respektive årsmøter den 13. og 15. mars 2019 å slå sammen skogeierlagene med virkning fra 1. januar 2019. Navnet på det nye laget skal være Eidsvoll og Feiring Skogeierlag. Lagenes formue skal slås sammen. Styret i det sammensluttede laget vil i første virkeår ha seks medlemmer, tre fra hvert av de tidligere lag. Valgkomiteen vil ha fire medlemmer, to fra hvert av de tidligere lag.

Det sammenslåtte laget vil sammen med Eidsvoll Almenning bli et skogeierområde i Mjøsen Skog SA. Det vil bli jobbet for å videreføre dette dersom det skulle bli en fusjon mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog.

Det holdes et konstituerende møte i Eidsvoll og Feiring Skogeierlag i løpet av første halvår der det foretas nødvendige vedtektsendringer og valg i det nye skogeierlaget. Eidsvoll og Feiring Skogeierlag får i overkant av 150 medlemmer.

 Bjørndal og Klokkerengen 13.03.2019 Foto Berit SannessAlf Magne Bjørndal (t.v.) har vært styreleder i Feiring Skogeierlag, mens Ole Randin Klokkerengen har vært styreleder i Eidsvoll Skogeierlag. Begge er fornøyd med at de to skogeierlagene nå slås sammen. Foto: Berit Sanness