Hopp til innhold

Mjøsen Skog beskrives som et veldrevet og økonomisk solid foretak, blant annet som et resultat av godt og målrettet arbeid over tid. Aktiviteten i 2018 var høy.

– Mjøsen Skog omsatte nær 1,2 mill. m3 tømmer i fjor, samtidig som vi satte flere rekorder innenfor skogkultur i 2018. Veksten i antall ALLMA-abonnenter økte også i 2018 og har nå passert 2000 abonnenter. Det er vi fornøyd med, sier Steffen Skolseg.

Økonomiske nøkkeltall
I 2018 hadde andelslaget en totalomsetning på 776 mill. kroner. Andre økonomiske nøkkeltall:

  • Driftsresultat: 2,3 mill. kroner *
  • Finansresultat: 10,7 mill. kroner
  • Årsresultatet: 12,9 mill. kroner før skatt

         *Bonusutbetalingene på tømmer, som ble finansiert over driften,
           beløp seg til 12,5 mill. kroner.

 

– Oppdraget vårt er å skape høyest mulig verdi for eierne. Det er dermed ikke andelslagets men skogeiernes økonomiske interesser som er i fokus, sier Steffen Skolseg, som mener bedriften har levert på dette oppdraget også i 2018.

Årsberetningen
Mjøsen Skogs årsberetning for 2018 finner du her