Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Nytt er et medlemsblad for våre andelseiere. Her kan du lese om viktige saker som angår skogeierne og skognæringa. Alle andelseiere får tilsendt bladet i posten. I tillegg kan du laste ned og lese det her:

Glommen Mjøsen Nytt 1. utgave 2019

I dette nummeret kan du lese om hvordan grøfting gir økt skogproduksjon.

Glommen Mjøsen Nytt 2. utgave 2019

I dette nummeret  får du en oversikt over alle våre skogbruksleder.

God lesning!