Hopp til innhold

Ett år er gått siden katastrofestormen

Fredag 19. november førte sterk vind til betydelige stormskader på skog i deler av Glommen Mjøsen Skogs geografi.

I følge Skogbrand er erstatningsutbetalingene nå på ca. 97 millioner kroner.
Tilbakemeldinger tilsier at det er et stort sprik i kunnskap om problemstillinger rundt stormskader hos regnskapsførere. 

Kurset tar opp emner som skattemessige spørsmål generelt, tømmerkonto, avsetting til skogfond, behov for framtidige investeringer osv. Kurset administreres av Skogkurs, i samarbeid med Bondelaget og SF Innlandet.

Meld deg på webinaret nå, og få nyttig kunnskap om skogfond, forsikringsoppgjør, skatt mm.