Hopp til innhold


– For Mjøsen Skog er optimal utnyttelse av hele treet til beste for skogeier ledestjerne nummer én. Høye priser på det enkelte sortiment betyr ikke nødvendigvis høy tømmerpris totalt for skogeier. Legges eksempelvis en vesentlig del av smått sagtømmer i massevirket, blir totalprisen lav likevel, sier Bergum.

Ny film
Les mer om Mjøsen Skogs arbeid for å ta vare på tømmerverdiene og se ny film om kontroll av hogstmaskinene her.