Hopp til innhold

– Vi ønsker å bygge videre på det gode samspillet og de gode resultatene i Glommen Mjøsen Skog, sier valgkomitéleder Arne Ingvar Dobloug.

Valgkomiteen har fokusert på å sette sammen det beste styret og finne de beste kandidatene til sentrale posisjoner i et andelslag med høye ambisjoner for andelseierne og hele verdikjeden.

– En grundig og god prosess har resultert i en enstemmig innstilling der vi foreslår få endringer i det nåværende styret. Endringene finner vi i ordførerrollen hvor det er behov for ny ordfører og varaordfører. Her foreslår vi Irene Teige Killi fra Nord-Fron som ny ordfører og Jens T. Holene fra Mysen som ny varaordfører. Kristiane Haug Berg fra Ringsaker foreslås som nytt styremedlem etter Siv Høye fra Ringebu som har frasagt seg gjenvalg.

– Vi foreslår gjenvalg av Heidi Hemstad fra Åmot som styreleder. Sigrid Bergseng fra Lillehammer og Rolf Th. Holm fra Lillestrøm foreslås gjenvalgt som styremedlemmer i to nye år. Som ny leder av valgkomiteen foreslås Kari Toft som representerer Sør-Østerdal, med Stein Ola Undset fra Midt-Østerdal som varaleder.

– Det har vært en god og grundig prosess i valgkomiteen, hvor vi opplever at det er en tillitserklæring å bli spurt om verv til sentrale posisjoner i et milliardkonsern som Glommen Mjøsen Skog, avslutter Dobloug.

Valgkomiteens samlede innstilling leser du her

Styret 2023_2024_web.jpg

Valgkomiteen har fokusert på å sette sammen det beste styret og finne de beste kandidatene til sentrale posisjoner i Glommen Mjøsen Skog: Øverste rad fv.: Heidi Hemstad (gjenvalg), Rolf Th. Holm (gjenvalg), Kristiane Haug Berg (ny), Sigrid Bergseng (gjenvalg). Nederste rad fv.: Peer Jacob Svenkerud (ikke på valg), Even Ifarness (ikke på valg), Jens Naas-Bibow (ikke på valg), Einar Enger (ikke på valg).

Arne Ingvar Dobloug_VK leder 2022-2023.jpg

Arne Ingvar Dobloug har ledet valgkomitèarbeidet i 2022-2023. Foto: Privat