Hopp til innhold

Fusjonsplanen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA er sendt alle andelseierne pr. post den 20. mai og ble dessuten publisert på vår hjemmeside den 16. mai.

Fusjonsplanen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog er et omfattende dokument. En kortversjon er nå tilgjengelig. Den finner du her.

Gjennom høringen og møter i medlemsorganisasjonen har detttekommet fram et ønske om å beskrive «plan B» for Mjøsen Skog. Ansvaret for dette ligger til styret. Det langsiktige grunnlaget for denne planen ligger i formålet og strategiplanen for Mjøsen Skog. Styret har fastsatt prinsipper som vil ligge til grunn for «plan B». Den finner du her.