Hopp til innhold

Fusjonsplanen med vedlegg finner du her.

Det er et omfattende dokument som nå foreligger. I tillegg til selve fusjonsplanen er også alle relevante vedlegg lagt inn i dokumentet. Det eneste unntaket er at årsmeldingene, som kun gjøres tilgjengelig elektronisk.

Hva er nytt?
De formelle endringene som ble gjort etter høringsrunden i organisasjonen i mars er tidligere omtalt

På enkelte områder er fusjonsdokumentet ytterligere forbedret.

– Vi har lyttet til innspill fra KPMG og advokat Tore Thallaug og har fulgt opp innspill som har kommet i høringsrunden så langt dette er mulig. Den endelige fusjonsplanen har dermed blitt mer omfattende enn høringsutkastene. Begge styrer anbefaler enstemmig at fusjonsplanen vedtas, sier styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog.

Han opplyser også at frikjøpsavtalen fra hans arbeidsgiver er frafalt, jf. informasjon om en løsning for dette som ble gitt i forkant av og under årsmøtet i Mjøsen Skog.

– Denne endringen har skjedde etter innspill fra enkelte andelseiere. Dette vil medføre at styreleder i et eventuelt fusjonert foretak vil få mindre tid til å følge opp integrasjonsprosessen enn det som opprinnelig var tilsiktet. Styrefunksjonen i integrasjonsfasen vil bli mer som i dag, sier Uggen.

Ytterligere informasjon
Fusjonsplanen med vedlegg er nå til trykking og sendes alle andelseierne i posten om få dager. I tillegg vil en kortversjon av fusjonsplanen samt informasjon om hva Mjøsen Skog vil gjøre dersom fusjonen ikke blir gjennomført, den såkalte «plan B», bli distribuert til andelseierne om kort tid.