Hopp til innhold
Skogsarbeidere med ryddesag.
Mateusz (39) og Henryk Kamiński (64) har i en årrekke jobbet med ungskogpleie for Glommen Mjøsen Skog gjennom selskapet Glommen Skogtjenester. Far Henryk har vært her i over 20 år. Foto: Hans Haug

– Jeg liker meg i naturen og elsker denne jobben, sier Mateusz Kamiński.

Hver sommer siden 2006 har 39-åringen vært ute med ryddesag og fjernet kratt og småtrær i norske skoger. Faren har enda lenger fartstid, han har kommet hit i over 20 år.

Arbeidet er bedre betalt enn i hjemlandet, og de synes det å kunne bidra til å skape en sunn skog er meningsfullt arbeid.

Les også: Travel skogeier setter bort ungskogpleie

Nå driver de to polske skogsarbeiderne ungskogpleie i Kirkebergskogen på vestsida av Glomma sør for Elverum.

– Furuskog er favoritten å jobbe i. Det er et mykt treslag og skogbunnen er annerledes enn i granskogen, forklarer Mateusz.

Skogsarbeider med ryddesag.
Henryk Kamiński trives godt i furuskogene i Elverum. Hit har han kommet for å jobbe i over 20 år. Foto: Hans Haug

Sesongarbeidere fra mange land

Glommen Mjøsen Skog har mange erfarne skogsarbeidere som jobber med ungskogpleie.

– Vi har sesongarbeidere fra Serbia, Polen, Latvia, Bulgaria og flere andre land, men også enkelte nordmenn, forteller skogkulturansvarlig i Glommen Mjøsen Skog, Anne Guri Kløvstad.

Mange av disse kommer igjen år etter år, og blir godt kjent i områdene de jobber.

– Når de gjør ungskogpleie i den samme skogen som de tidligere har plantet selv får de et eierskap til skogen «sin» og tar veldig ansvar, sier hun.

– Våre dyktige skogarbeidere gjør ungskogpleie på en effektiv og god måte, samtidig som alle nødvendige hensyn blir tatt, sier Anne Guri Kløvstad, skogkulturansvarlig i Glommen Mjøsen Skog.

Opplæring og oppfølging

Kløvstad forteller at alle mannskapene gjennomfører kurs gjennom Skogskolen og får veiledning og oppfølging ute i skogen.

– Skogkulturlederne måler at avstanden mellom trærne blir slik den skal være etter ungskogpleien. Vi ser også etter at kantsoner ikke er rørt og at det er satt igjen løvtrær slik det skal, forteller Anne Guri Kløvstad.

I tillegg sørger de for at mannskapene tar hensyn til friluftslivet ved å ikke felle trær over stier og rydde opp slik at det er framkommelig for turgåere i skogen.

Anders M. Sandbæk
Skogkulturleder Anders M. Sandbæk, sørger for at ungskogpleien gjøres på en effektiv og god måte. Foto: Hans Haug

En av dem som følger opp mannskapene er skogkulturleder for Glommen Mjøsen Skog i Elverum, Trysil og Engerdal, Anders M. Sandbæk. Han er svært fornøyd med jobben Mateusz og Henryk Kamiński gjør.

– Dette er drevne karer som er opptatt av å gjøre ungskogpleie riktig, sier han.

Mateusz Kamiński har egentlig en helt annen utdannelse, men har jobbet i skogen i Polen også. Dessuten har han tatt mange kurs innen skogbruk her i Norge.

– Arbeiderne våre gjennomfører jevnlig kurs, slik at de har oppdatert kunnskap om blant annet Norsk PEFC Skogstandard, forklarer Sandbæk.

Effektiv og god ungskogpleie

Dermed kan skogeiere være trygge på at ungskogpleien gjøres på en effektiv og god måte, samtidig som alle nødvendige hensyn blir tatt.

Les mer og se film: Hvor lite koster egentlig ungskogpleie?

Far og sønn Kamiński blir i Norge til godt utpå høsten. Mange dekar ungskog vil bli ryddet av de effektive skogsarbeiderne innen den tid, og mer vil det bli. Henryk når pensjonsalder om tre år, men Mateusz har ingen planer om å slutte.

– Jeg trives så godt med å jobbe her. Hvis det er opp til meg blir jeg i Glommen Skogtjenester så lenge som mulig, slår han fast.

Les mer om ungskogpleie og hvordan Glommen Mjøsen Skog kan hjelpe deg!

5 gode grunner til å gjøre ungskogpleie

  1. Trærne vokser raskere og får bedre kvalitet når du fjerner de trærne du ikke ønsker i skogen.
  2. Større trær og bedre kvalitet betyr bedre betalt for tømmeret i framtiden.
  3. Du får lavere driftskostnader ved senere tynning og hogst fordi det er færre og større trær.
  4. Raskere vekst gjør at skogen binder mer karbon. Derfor er ungskogpleie et viktig klimatiltak. Dessuten gjør bedre kvalitet på trevirket at bygg og produkter av tre får lenger levetid.
  5. Skogen din blir mer robust fordi trærne får bedre plass og dermed en større rot. Da tåler de snø og vindbelastning bedre.