Hopp til innhold

Vanligvis er prisen for ungskogpleie rundt 500 kroner per dekar (pluss moms). Men du trenger på langt nær å betale alt selv. Det er nemlig gode støtteordninger.

Tilskudd fra staten

– For det første gir staten deg støtte til ungskogpleie som et klimatiltak, fordi ungskogpleie gjør at skogen vokser fortere og dermed renser lufta for mer CO2, sier Sverre Holm som er fagsjef for skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog.

Tilskuddet varierer etter hvilken kommune skogen hører til, men ligger på 25-40 prosent av den totale regningen. Dette reduserer dermed kostnaden for deg som skogeier betydelig.

Skogfond med skattefordel

Men du kan spare enda mer ved å betale for ungskogpleien med midler fra skogfond.

– Da får du en svært gunstig skattefordel hvor kun 15 prosent av beløpet du henter ut av skogfondskontoen blir beskattet, forklarer Holm. Dette blir dermed som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt.

Dette innebærer at selv om den opprinnelige kostnaden per dekar kan virke høy, kan den reelle prisen bli mye lavere.

Har du for eksempel en årslønn på rundt 600 000 kroner og et årlig avvirkningsvolum på omtrent 400 m3 får du en marginalskatt på cirka 47 prosent. Da ender du opp med å betale kun 39 kroner per dekar for ungskogpleien. Se flere eksempler i tabellen over.

For de med høyere inntekter vil skattefordelen være enda større, mens den fortsatt utgjør en betydelig fordel for de med lavere inntekt.

Vil du beregne nøyaktig hva du må betale? Bruk Skogfondskalkulatoren til Skogkurs!

Hvis skogfondskontoen er tom

Å bruke penger fra skogfond er altså en stor fordel. Har du ikke penger på skogfondskontoen din, kan det være lurt å sette av ekstra midler ved neste hogst.

– Alternativt kan du sette inn penger direkte på skogfondskontoen din for å bruke dem med en gang, hvis du har midler tilgjengelig. Slik får du utnyttet skattefordelen likevel, tipser Sverre Holm.

Det krever imidlertid at du har hatt tømmeromsetning samme året, samt at det i det aktuelle tømmeroppgjøret er trukket mindre enn 40 prosent skogfond. Da kan du «etterbetale» opptil 40 prosent.

Les også: Vinn gratis ungskogpleie – bestill før 31. mai!

Dronefoto høyt over person med ryddesag i skogen.
Ungskogpleie gjør skogen din mer verdifull på sikt. I tillegg får du lavere kostnader ved hogst i framtiden. Foto: Hans Haug

Besparelser og verdiøkning på lang sikt

I tillegg til de økonomiske fordelene du får med en gang, er også ungskogpleie lønnsomt på lang sikt.

Driftskostnadene blir lavere når du skal tynne og hogge i skogen senere i omløpet, fordi du har færre og større trær. En velpleid skog gir dessuten tømmer av bedre kvalitet og størrelse, noe som gir bedre priser ved hogst.

Les mer om ungskogpleie og hvordan Glommen Mjøsen Skog kan hjelpe deg!

– Dessuten kan omløpstiden reduseres. Det har kanskje ikke så stor betydning for deg, men vil være en stor fordel for dine barn og barnebarn, sier Holm.

Med klimaendringene er det viktig å ha en skog som er robust og tilpasset en ny værtype. Ved å investere i ungskogpleie, bidrar du til å skape en skog som er mer motstandsdyktig mot ekstreme værforhold og andre klimarelaterte påkjenninger.

– Ungskogpleie er så lønnsomt på alle måter at du ikke har råd til å la være, slår Holm fast.

Slik får du støtte til ungskogpleie

 • Du søker om tilskudd gjennom skogfondsordningen, der du også kan registrere at du vil bruke
  skogfondsmidler til å dekke kostnaden.
 • Dette fyller du ut digitalt på skogfond.no.
 • Hvis du har fått ungskogpleie utført av Glommen Mjøsen Skog, sendes alle opplysninger direkte til din
  skogfondskonto, så du bare trenger å godkjenne der.
 • Hvis du har nok penger på skogfond, slipper du å legge ut selv for kostnaden.
 • Du kan også søke om tilskudd hvis du har gjort ungskogpleien selv, og bruke penger fra skogfond til å lønne
  deg selv hvis du ønsker.
 • Registreringen må gjøres etter at ungskogpleien er gjennomført og senest i løpet av året etter.
 • Hvis du ikke vil søke om tilskudd og registrere bruk av skogfond digitalt kan du i stedet fylle ut dette papirskjemaet (kan også fås av skogansvarlig i kommunen), og sende det til kommunen sammen med fakturaen på ungskogpleie.