Hopp til innhold
Erik Nesteby
Erik Nesteby er opptatt av å ta vare på skogen sin, men synes det er vanskelig å finne tiden til å gjøre ungskogpleie. Derfor har han bestilt hjelp av Glommen Mjøsen Skog.

Erik Nesteby har vært interessert i skog siden han var liten og ble tatt med på skogsarbeid. Den rundt 1700 mål store skogen har vært en del av familien siden 1890. For ti år siden ble den Erik sin. Nå er det han som har ansvaret.

– Jeg er opptatt av å ta vare på skogen og videreføre det generasjonene før meg har skapt, sier Erik.

Erik Nesteby legger en vedskive i et fyringsanlegg.
Erik Nesteby er opptatt av å utnytte ressursene fra skogen. I vedfyringsanlegget på gården bruker han ved fra egen skog.

Har utsatt i det lengste

Den siste tiden har det bokstavelig talt vært et voksende behov for ungskogpleie i skogen til Erik. I den digitale skogbruksplanen ALLMA har han sett det ligge inne som anbefalte tiltak en stund, og når han har vært ute i skogen har han sett med egne øyne hvordan ungskogen har vokst.

– Vi sliter litt med beiteskader av elg, derfor har jeg bevisst valgt å utsette ungskogpleien, men nå er det absolutt på tide, sier Erik.

Ungskogpleie går ut på å fjerne de trærne du ikke ønsker i skogen med ryddesag, for å bidra til at de gjenværende trærne vokser raskere og får bedre kvalitet. Første runde bør gjøres når trærne er 1-4 meter høye.

Erik Nesteby steller med kuene i fjøset.
Gårdsdriften tar det meste av tiden til Erik Nesteby. Da er det godt å kunne sette bort stell av skogen til andre.

Rekker ikke selv

Erik Nesteby har vurdert å ta ungskogpleien selv, for han synes det er en trivelig jobb som du ser resultatet av med en gang. Men gårdsdriften ellers tar mye tid, spesielt på den tiden av året det er aktuelt å rydde i skogen.

Derfor har han bestilt hjelp til å få utført ungskogpleien av Glommen Mjøsen Skog.

– Jeg er veldig fornøyd med Glommen Mjøsen Skog ellers. Det er ryddig og jeg føler meg trygg på de som skal gjøre jobben, sier Erik.

Han bestilte tilbud på ungskogpleie direkte fra ALLMA, noe han synes var veldig lettvint og enkelt. Nå skal han på befaring med skogbrukslederen i starten av juni.

Les mer og se film: Hvor lite koster egentlig ungskogpleie?

Lønnsom investering

Ungskogpleie er ikke bare nødvendig for å skape en sunn skog, det er også en investering i framtiden. Skogeieren i Alvdal er ikke i tvil om at det lønner seg å prioritere ungskogpleie og anbefaler å sette bort jobben hvis man ikke får gjort det selv.

– Ungskogpleie er helt avgjørende for å få til en bra skog. Så det er absolutt verdt det selv om jeg må betale noen for å gjøre det. Jeg bruker skogfond til å dekke utgiftene, så det blir ikke et innhugg i økonomien heller, sier han.

Les mer om ungskogpleie og hvordan Glommen Mjøsen Skog kan hjelpe deg!

5 gode grunner til å gjøre ungskogpleie

  1. Trærne vokser raskere og får bedre kvalitet når du fjerner de trærne du ikke ønsker i skogen.
  2. Større trær og bedre kvalitet betyr bedre betalt for tømmeret i framtiden.
  3. Du får lavere driftskostnader ved senere tynning og hogst fordi det er færre og større trær.
  4. Raskere vekst gjør at skogen binder mer karbon. Derfor er ungskogpleie et viktig klimatiltak. Dessuten gjør bedre kvalitet på trevirket at bygg og produkter av tre får lenger levetid.
  5. Skogen din blir mer robust fordi trærne får bedre plass og dermed en større rot. Da tåler de snø og vindbelastning bedre.