Hopp til innhold

– Å få en pris er et bevis på at det vi jobber med oppfattes som viktig i samfunnet, og at vi har klart å nå ut med budskapet vårt, sier Britt Godtlund i Kvinner i Skogbruket.

Fagforbundet Innlandet er en del av landets største arbeidstakerorganisasjon med totalt 395 000 medlemmer og er en del av LO. 

– Det er ekstra stas at den kommer fra en stor organisasjon utenfor skogbruket – for vi er få i tallet, med jobber med saker som berører mange, sier daglig leder Britt Godtlund i Kvinner i Skogbruket.

Påvirkes av miljø og tradisjon

Skognæringen er blant bransjene i Norge med lav kvinneandel. Godtlund tror mye handler om informasjon – eller snarere mangel på god nok informasjon når ungdom fortsatt velger kjønsstradisjonelt: 

– Vi vet fra samtaler med ungdommer på naturbrukskoler, at det er mangel på god informasjon om grønn utdanning hos rådgiverne i 10.klasse. Sammen med næringa og Velg Skog må vi være mye mer på i den fasen der valg tas, oppfordrer hun.

Foreldre og omgivelser er en annen faktor, mener Godtlund: 

– Det velges også mer tradisjonelt i mindre sentrale strøk, og foreldrenes yrkesvalg påvirker. Og våre utdanninsinstitusjoner ligger tross alt på bygda og elevene må oftest velge «nærskolen» – noe som begrenser elevgrunnlaget, forteller hun.

«Magisk grense»

På arbeidsplassen peker hun på at likestillingsarbeidet får ekstra drahjelp hvis det underrepresenterte kjønnet utgjør flere enn 20 prosent.

– Det er en slags magisk grense for å være med og sette standarder og bli sterke nok som en gruppe som blir lyttet til.

– Vi er dessverre lavere i kvinneandel på mange arbeidsplasser i skogbruk. Det må jobbes godt i rekruttering, men aller viktigst å ta vare på de som takker ja! Og da må ledelsen være lydhøre for hva som bidrar til trivsel, sier Godtlund. 

Fortjent

Likestillingsprisen  fra Fagforbundet Innlandet deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller bedrift som har gjort en særskilt innsats for å fremme likestilling i arbeids- og samfunnsliv. Kandidaten skal være fra Innlandet. Helene Skreibrok som er leder i Fagforbundet i Innlandet er imponert over hva Kvinner i Skogbruket får til:

«Denne prisen fortjener virkelig Kvinner i Skogbruket. De er med å rekruttere og samtidig sikre flere kvinner til skogbruket og ikke minst utvikle seg. Jobben som gjøres er viktig selv i 2021. Kvinner i Skogbruket skiller seg litt ut i fra de andre likstillingsaktørene. Skogbruket er fremdeles et mannsdominert yrke og vi i styret synes det er viktig å belyse og sette fokus på den jobben som de gjør og har gjort gjennom mange år.» heter det i begrunnelsen. 

 

Både medmenneske og fagperson

Britt Godtlund er selv skogutdannet og har jobbet i mange år som skogbruksleder for flere andelslag. Hun er opptatt av hvordan bildet av en «typisk skogbruker» tegnes. 

– Vi har et bilde i hodet på hvordan en skogbruker skal se ut, være og komme fra som nok er omtrent «mann- høy og sterk – fra gård». Dette må vi jobbe aktivt med å endre, sier hun og poengterer: 

– I mine 21 arbeidsår som skogbruker har jeg kun én gang kommet i en situasjon der noe blytungt skulle løftes, resten av tida har det handlet det om å være kollega, tilrettelegger, koordinator, prosjektleder, forhandler, et medmennske og en dose fagperson.

– Om du er 1,50 og fra Bergen eller to blank og fra Solør så skal vi klare de aller fleste jobbene i skogbruket, sier hun

Nettverk viktig for å begrense «arbeidssjokk»

Pengene Kvinner i Skogbruket fikk i forbindelse med prisen har hun valgt skal gå til kvinnerettet prosjekt i Velg Skog.

Hun forteller at denne prisen gir ekstra energi og arbeidslyst, og det kommer godt med for KiS jobber omed mange prosjekter i 2021. De er en av samarbeidspartnere i forskningsprosjektet «Skogbruket- en arbidsplass for alle?» sammen med Glommen Mjøsen SKog, Høgskolen INN avd Evenstad og Skogkurs.I tillegg er de involvert i Interreg-prosjektet Skogsjobb i Grenseland i form av intervjuer og podkaster.

– Men viktigst for oss nå er å søke nye, friske midler for å kunne videreføre det gode arbeidet vi har startet med å bygge et faglig-sosialt nettverk for alle unge skogkvinner under utdanning. Her har vi fått med oss de fleste statsforvalterne, Velg Skog, Mef, Landbruksdirektoratet og ikke minst skolene og elevene, forteller Godtlund. 

– Det er et trivselsprosjekt med mål at flest mulig elever, lærlinger og studenter fullfører skogbruksutdannelse og kommer godt i gang i sine første jobber.

– Nyutdannede får ofte et «sjokk» når de skal i gang i jobb, og da kan nettverket fungere som støttepillar og motivator. Og utmarks-studenter er også velkommen! En mentor-ordning er del to i prosjektet. Tenk hva vi kan få til hvis vi hjelper hverandre med små og store utfordringer – på tvers av skoler og arbeidsplasser og kjønn!