Hopp til innhold

Med stopp i hogst av sagtømmer er det annen type skog av mindre kvalitet som kan prioriteres. 

– Dette er en type hogst som ofte blir skjøvet på og aldri blir noe av, men nå kan være tida for det, sier påtroppende skogsjef Jan Gaute Lie.

Skog det da er snakk om er for eksempel: 

  • Felt med mislykket foryngelse, men som ligger på god mark
  • Felt med treslagsskifte – med utenlandsk treslag som kontortafuru (vrifuru) av veldig dårlig kvalitet
  • Kanthogst av skogsbilveger
  • Gjengrodde lauvfelt

– Deretter kan det markberedes og plantes skog med foredlet plantemateriale og slik øke verdien på skogeiendommen, sier Lie. 

 

Kontakt skogbruksleder for gratis befaring