Hopp til innhold

– Jeg er imponert. Områdene der hogsten foregår er godt skiltet, og det er hengt opp infotavler. Maskinene går hensynsfullt fram. Alternativ rute merket. Stiene er ryddet for kvist og kvast. Utrolig flott at de viser så mye hensyn til oss turgåere. Tusen takk! sier den kvinnelige turgåeren til Stangeavisa.

Kjørematter beskåret.jpg

– Langs hovedstien er kjøremattene er dratt til side når maskinen ikke kjører der. Det er nesten ikke spor etter at maskiner har krysset, sier skogbruksleder Ole Petter Storbråten.

Føre var 

Hobergskogen og Petlundhagan på Stange i Innlandet er flittig besøkte turområder. Tømmerhogsten har vært planlagt over tid og det er gjort en god  innsats for å forberede turpublikummet på det som skulle skje.

– Det er veldig hyggelig å får ros! Vi har hatt godt samarbeid med turgruppa forut for drifta, og fått ut informasjon til publikum på forhånd. I Glommen Mjøsen Skog har vi gode prosedyrer slik at publikum skal føle seg trygge på at vi gjør det vi kan for å være i forkant når vi høster skogressurser i befolkningstette områder, sier skogbruksleder Ole Petter Storbråten som har hatt ansvaret for denne drifta. 

image4.jpeg

– Drifta er avsluttet. Nå ligger tømmeret på velteplassen før det transporteres til industritomt, forteller skogbruksleder Ole Petter Storbråten.

Mer om våre rutiner leser du her

Faksimile Stangeavisa.jpg

Faksimile av oppslaget i Stangeavisa.