Hopp til innhold

– Glommen Mjøsen Skog ber om at tilsvingen blir tatt inn i planarbeidet nå for å unngå en ny tidkrevende prosess senere, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen.

I varsel om oppstart for arbeidet med reguleringsplan for Åkersvika-Hamar stasjon sies det at «en fremtidig tilsving kan planlegges og bygges senere og at både arealene som planlegges nå, og arealer langs Rørosbanen til en tilsving ble båndlagt for videre planlegging av Hamar kommune i 2020 gjennom Kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar.»

– Oppstart nå vil gi mulighet for en bedre utnyttelse av den kommende jernbaneinvesteringen med dobbeltspor, samt som et viktig tiltak for å redusere klimaavtrykket som godstransport på veg medfører.

– Tømmer på bane er ett av de produktene jernbanen har sterk konkurransekraft på og store volumer blir overflyttet. Det er viktig for fleksibilitet og for norsk industri at en tilsving fra Solør- og Rørosbanen kommer på planleggingskartet og blir realisert, sier Gundersen.

Her leser du høringsinnspillet fra Glommen Mjøsen Skog