Hopp til innhold

Nåværende skogsjef Jan Gaute Lie starter i Norges Skogeierforbund i mars og rekrutteringsprosessen for å finne hans erstatter har pågått siden før jul. Flere dyktige kandidater har vært aktuelle og gjennom en grundig prosess falt valget på Torgrim Fjellstad.

Mange års erfaring  

Fjellstad har jobbet i skogeiersamvirket i 22 år. Han har lengst fartstid som skogsjef i tidligere Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass Skog), som omfattet deler av Østfold og Akershus.

Da Havass Skog fusjonerte med Glommen Skog i 2016, ble Fjellstad kvalitets- og miljøleder. Året etter gikk han inn i rollen som regionsjef i områdene til tidligere Havass, som han fortsatte i etter fusjonen med Mjøsen Skog i 2019.

– Torgrim er en solid fagperson, nøyaktig og effektiv og har kommersiell forståelse. Han har en bred erfaring fra flere sider av vår virksomhet og den innsikten i kompleksiteten i vår verdikjede må en skogsjef ha. Han kommer til å fylle rollen utmerket, sier Nordtun.

– I tillegg er han en godt likt leder og kollega som er opptatt av å skape godt samhold på arbeidsplassen, sier Nordtun.  

Digitalt engasjert

Fjellstad får ansvar for 70 medarbeidere i skogavdelingen, som er Glommen Mjøsen Skogs største avdeling med kontorer spredt utover hele geografien.

– Jeg er svært glad for å få denne muligheten. Jeg kjenner organisasjonen godt og vet at jeg har med meg engasjerte og dyktige medspillere, sier Torgrim Fjellstad.

Han er opptatt av videreutvikling innen digitale løsninger for økt kvalitet og effektivitet, der målet er verdiøkning til skogeier og en mer smidig arbeidshverdag for skogbruksleder:

– Jeg ønsker å trekke fram skogbrukslederne, som Glommen Mjøsens viktigste ambassadører. For at de skal kunne levere gode tjenester til skogeierne er det avgjørende at vi utvikler digitale løsninger og støttefunksjoner som effektiviserer hverdagen i skogen. Dette engasjerer meg og vil bli viktig for oss de nærmeste årene, sier Fjellstad.

Fysisk til stede

Etter koronaen kom har Glommen Mjøsen Skog som mange andre bedrifter blitt enda bedre på digital kommunikasjon. Det kommer godt med når virksomheten er spredt på hele 15 distriktskontorer, fra kontorene i Tynset og Skjåk i nord til det sørligste kontoret Halden. Selv bor Fjellstad i Ås i Viken fylke.

– Velutviklede digitale løsninger sørger for god og effektiv samhandling. Fysisk tilstedeværelse er likevel nødvendig, og  jeg kommer til å ha kontordager både på Lillehammer og Elverum og våre andre lokasjoner gjennom året, sier Fjellstad.