Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog tilbyr den digitale skogbruksplanen ALLMA. Med ALLMA har du en løpende oppdatert skogbruksplan, som gjør det enklere for deg å være skogeier.

Både på iOS og Android
ALLMA er den komplette skogbruksplanen. Først og fremst fordi den er digital og inneholder oppdaterte data. Via internett får du dessuten tilgang til oppdaterte data og kart uansett hvor du er; enten du bruker PC, nettbrett eller mobiltelefon. ALLMA på nettbrett og mobiltelefon kan brukes sammen med GPS i områder uten telefondekning. Med ALLMA ser du eiendomsgrensene og hvor du er i skogen. Du får ALLMA appen både på iOS og Android.

Erling Bjørnson og Anders Sønstevold er ivrige brukere av ALLMA. De mener begge at det er lettere å ha god oversikt over skogen sin med ALLMA. 

ALLMA appen for iOS oppdatert
Nytt i ALLMA appen nå er hvordan man mer oversiktlig velger mellom objekter. Når du går opp en sporlogg  kan du velge å få kartet sentrert etter din posisjon.

Følgende endringer og forbedringer er med:

  • Mer brukervennlig valg av type objekt ved nytegning og endring

imageyk1b.png

  • Appen forblir i offline når man legger den ned og åpner den igjen
  • Mulig å velge sentrering av kartet ved bruk av sporloglogg ut.jpg

Bestilling av ALLMA gjør du her.