Glommen-Mjøsen Skog - Bestill ALLMA-abonnement

Bestill ALLMA-abonnement

Her finner du oversikt over hvor mye et ALLMA-abonnement koster. Til høyre finner du bestillingsskjema for ALLMA.

Priser justert 01.01.2023 (alle priser er ekskludert mva.)

  • Grunnpris pr skogeiendom:
  • Eiendommens første 1000 dekar:
  • Arealer fra 1000 dekar til 10.000 dekar:
  • Arealer over 10.000 dekar:

450 kroner
0,39 kroner pr dekar produktiv skog
0,29 kroner pr dekar produktiv skog
0,17 kroner pr dekar produktiv skog

  • Det årlige abonnementet kan dekkes med skogfond med skattefordel.

Priseksempel

Kostnad for en skogeiendom på 1800 dekar:

Grunnpris per skogeiendom:

+ Pris for de første 1000 dekar produktiv skog:

+ Pris for arealer mellom 1000 og 1800 dekar produktiv skog:

= Sum kostnad for ALLMA-abonnement pr år:

kr 450,-

kr 390,-

kr 232,-

Kr 1072,-

Har du spørsmål om priser og bestilling, ta kontakt med seksjonsleder Odd Arne Brenn på e-post oab@glommen-mjosen.no eller tlf. 412 19 491. 

  • Andelseiere i Glommen Mjøsen Skog får tre måneders gratis prøveabonnement i de kommunene vi har data tilgjengelig. 

 

ALLMA pris små eiendommer.png
Priseksempel ALLMA på små eiendommer

 

ALLMA pris store eiendommer.jpg

Priseksempel på ALLMA store eiendommer

Hva betaler man for?

Den årlige avgiften dekker tilgang til egen skogbruksplan i ALLMA på PC, ALLMA-app for Android, iPhone og iPad, support og ajourhold av data. 

ALLMA-abonnenter får tilgang til en personlig ALLMA-side på web med full oversikt over egen skog. Der vises foreslåtte tiltak på skogeiendommen (se bildet under). På denne siden kan skogeieren sende inn forespørsel til skogbruksleder om f.eks. ungskogpleie og ettersyn av plantefelt. 

 

Denne nyttige oversikten er inkludert i ALLMA-abonnementet. Her ser du enkelt hvilke tiltak som er aktuelt i skogen din.

Skogeier kan gi tilgang til andre

Skogeier må godkjenne hvis andre skal ha tilgang til data på hans eiendom. Det gis kun slik tilgang på eiendommer som har et ALLMA-abonnement fra før.

Bestill ALLMA

Les betingelser og villkår