Hopp til innhold
Hans Ole Arnesen fra Skogkurs foran en lydhør gruppe med kursdeltakere på Ørje i Østfold. Foto: Andreas Skolleborg.

1. mars i år trådte ny PEFC Skogstandard i kraft. Ett år etter, 1. mars 2024, er frist for å ha gjennomført kurs i den nye standarden. Skogeiere som hogger tømmer i egen skog eller som planlegger hogst i egen skog er pålagt å ta kurset.

Gjennom november og utover i desember og januar er det tettpakket med PEFC-kurs, fordelt rundt i Glommen Mjøsen Skogs områder i Innlandet, Akershus og Østfold.

Standardkurset er digitalt, og de fleste tar kurset på denne måten. Men det har også vært stor interesse for å holde fysiske kursdager i regi av Skogkurs.

På grunn av stor interesse arrangerer tillitsvalgt Andreas Skolleborg i Havass så mange som fire fysiske dagskurs i ny PEFC Skogstandard. Foto: Silje Ludvigsen.

Andreas Skolleborg, som er tillitsvalgt i Havass skogeierområde (Østfold, Follo og Romerike) sier det har vært en svært gledelig interesse for de to kursene som er avholdt fysisk på Ørje.

– Begge kursene denne uka har vært fulltegnet, med 20 deltakere på hvert. Det er kjempepositivt at vi har så god oppslutning, sier han.

Ny runde på nyåret

Nå blir det to nye kurs 17. og 18. januar etter samme lest, og på samme sted.

– Vi ser at det er behov for fysiske kurs som supplement til nettkurset. Kurset tar en hel dag, så det er både grundig og sosialt, sier Skolleborg.

Han roser instruktør Hans Ole Arnesen og opplegget fra Skogkurs.

– Vi fikk en solid gjennomgang av kravpunktene i den nye standarden, før vi fordypet oss med gjennomgang av et arbeidshefte, sier Skolleborg.

Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard består av 30 kravpunkt som til sammen setter standarden for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at ved å følge standarden, skal resultatet være et skogbruk der både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn ivaretas. 

Skogstandarden er utviklet for norske forhold. Den presiserer og går ofte lengre enn det norske lovgivningen, samtidig som den møter internasjonale kriterier. De fleste kravene handler om det å ta vare på biologiske mangfoldet, mulighetene for friluftslivet lokalt, og en sunn og livskraftig skog.

Revidert Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft 1. mars 2023. Neste revisjonsprosess vil starte senest 18. august 2027.

Bak den nye standarden ligger en historisk bred deltakelse med 15 organisasjoner som omfatter interessene til miljø, friluftsliv og næring. Det er økt fokus på framtidsskogen og skjerpede krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt.

Kilder: PEFC Norge og Skogkurs.

Den nye standarden inneholder 30 kravpunkt med flere endringer, og det ble blant annet brukt tid på lukket hogst.

– Jeg synes kursholder la det fram på en fin måte. Vi skal ikke ha lukket hogst på alle arealene våre, men det er noe vi skal gjøre mer av, sier Skolleborg.

Fordelene med et fysisk kurs er gode diskusjoner i plenum, og mulighet til å stille spørsmål og finne ut av detaljer som måtte dukke opp.

– Det er blant annet en del definisjoner som det er nyttig å få drøfte og forhøre seg om. Hvor starter myra, for eksempel? Det er jo ikke helt firkanta uti naturen, sier Skolleborg med et smil.

Fra venstre Torleiv Låg, Olav Etnestad, Øystein Røstad, Lars Ligaarden, Erik Magnus Drogseth og Trond Smedsrud fra Gjøvik-Toten skogeierområde tok det digitale kurset i samlet flokk. Foto: Ivar Stuve

I tillegg til fysiske kurs, er det flere som har avholdt digitale felleskurs. Det vil si at man har sittet samlet og gjennomført det digitale kurset, uten kursholder. Dette har gitt muligheter for å diskutere og bistå hverandre i fordypningen i stoffet.

Gjøvik-Toten Skogeierområde valgte denne løsningen i november, og gjennomførte kurset på seks timer med gode refleksjoner og med 100 prosent score på alle testene. Alle skogeierne fikk sitt kursbevis etter svært god innsats, rapporterer områdeleder Lars Ligaarden og senior organisasjonskonsulent Ivar Stuve. Stuve har medvirket på flere møter.

– Alle har vært positive og offensive møter, hvor deltakerne har vært veldig fornøyde, sier Stuve.

Kommende kurs

Før jul gjenstår kurs i Trysil 12. desember, og i Nord-Østerdal 18. og 19. desember.

På nyåret er det kurs i Solør 11. januar og i Vinger og Odal 15. januar, samt i Ørje 17. og 18. januar.

Ønsker du å ta kurset digitalt får du rabatt ut året hvis du er andelseier i Glommen Mjøsen Skog – les mer om nettkurset og rabatten. Ta også en titt på oversikten over kommende kurs og arrangementer i vår kalender

Hittil har 575 skogeiere kjøpt det digitale kurset og brukt rabattkoden for andelseiere i Glommen Mjøsen Skog. I tillegg kommer de som har deltatt på fysiske kursdager, kursdeltakere som ikke har brukt rabattkoden, samt ansatte/intern arbeidskraft i Glommen Mjøsen Skog.

 

Erik Magnus Drogseth og Trond Smedsrud er strålende fornøyd med bestått og mottatt kursbevis. Foto: Ivar Stuve.