Hopp til innhold

Tidlig vår er en fin tid for å vurdere hvor det bør ryddes i skogen. Hvor er det behov for å fjerne trær for at de som står igjen skal få plass til å vokse seg store og sunne?

Fin tid for befaring

Når skaren bærer er det lett å komme seg rundt i skogen for å se. Dessuten får man god oversikt nå som løvtrærne har nakne greiner. Glommen Mjøsen Skog tilbyr gratis befaring.

– Det er mye lettere å se de små bartrærne som står innimellom løvtrærne nå før løvet spretter, sier skogbruksleder Tosten Rolstad i Glommen Mjøsen Skog.

Erling Vold
Skogeier Erling Vold i Stange synes det er fint å planlegge ungskogpleie nå på våren før han får det for travelt som gårdbruker. Foto: Hans Haug

For gårdbruker og skogeier Erling Vold er det dessuten nå han har tid til å tenke på ungskogpleie. Utover våren blir det mer travelt.

– Jeg driver en gård med korn, skog og husdyr. Når det renner vann i takrenna, så begynner vi bønder å krible etter å komme på jordet, så enkle er vi, humrer han.

Sett bort ungskogpleie

For bønder og andre travle skogeiere er det godt å kunne sette bort jobben med ungskogpleie. Glommen Mjøsen Skog har dyktige mannskaper som vet hvordan skogen bør ryddes for å legge det beste grunnlaget for framtidsskogen.

Det er lett å tenke at man skal gjøre jobben selv, men så skorter det gjerne på tid, årene går, og vips så er det for sent. Vanligvis bør ungskogpleie gjøres første gang når trærne er 1-4 meter høye.

Tosten Rolstad og Erling Vold.
I ungskogen hos Erling Vold er det trangt om plassen. For at furu og gran skal få nok plass til å vokse godt må en del bjørk fjernes. Foto: Hans Haug

Ungskogpleie er lønnsomt

I skogen i Stange går skogbruksleder Tosten Rolstad sammen med skogeieren og planlegger årets ungskogpleie.

– Her bør vi fjerne en del bjørk, så de ikke tar overhånd for bartrærne, sier Rolstad og forklarer at noen bjørk kan stå igjen innimellom der det er plass, men at de ikke må være for store.

Ungskogpleie er et av de mest lønnsomme tiltakene du kan gjøre i skogen din. Årsaken er at du får større trær og bedre kvalitet på tømmeret. Det betyr mer inntekt når skogen i framtiden skal hogges.

Mye av kostnaden dekkes

Fordi ungskogpleie gjør at skogen binder mer karbon er det dessuten svært gode støtteordninger. De fleste kommuner gir tilskudd, og i tillegg kan du bruke skogfond med skattefordel, slik at store deler av kostnaden til ungskogpleie dekkes.

– Det er vinn vinn for skogen, klimaet og økonomien din både på kort sikt med skogfond og tilskudd og på lang sikt med økt volum. Et volum du vil ha, slår Erling Vold fast.

Gratis befaring

Han og Tosten Rolstad anbefaler andre skogeiere også om å bruke tida nå til å vurdere hvor de trenger å få utført ungskogpleie.

– Ungskogpleie er svært gunstig tiltak å gjennomføre i skogen. Så har du behov for ungskogpleie, ta kontakt med en av oss i Glommen Mjøsen Skog, oppfordrer Rolstad.