Hopp til innhold
Grensepinne med teksten
Bevilgningen til frivillig skogvern er historisk høy i neste års statsbudsjett. Foto: Silje Ludvigsen

– Det er svært positivt, og vi kan håpe at den jojo-politikken som har vært i forhold til bevilgninger til skogvern nå er over slik at vi får den stabiliteten vi trenger, sier næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Yngve Holth.

Yngve Holth
Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Yngve Holth, er svært fornøyd med den økte bevilgningen til skogvern, men sier at en ufinansiert Østmarka nasjonalpark vil spise opp deler av bevilgningen. Foto: Hans Haug

Det ble opprinnelig foreslått et kutt til frivillig skogvern på 188 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV er det landet på en økning på 261 millioner kroner, og med det blir den samlede bevilgningen til frivillig skogvern 800,4 millioner kroner. Noe som er et historisk høyt nivå. I tillegg er budsjettet for inneværende år økt med 200 millioner kroner gjennom salderingen.

Samarbeid med miljøorganisasjoner

– Budsjettet for frivillig vern er et svært godt resultat både for miljøet og for den enkelte skogeier som tilbyr skog til frivillig vern, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund til skog.no.

Skogeierforbundet har jobbet sammen med miljøorganisasjonene for å fremme skogvern i budsjettprosessen. Skorge roser SV for å ha løftet fram ordningen og regjeringspartiene Sp og Ap for å ha lyttet til skogbruket og miljøorganisasjonene, og snudd i saken om frivillig skogvern.

Per Skorge
Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er glad for at jobben de har gjort sammen med miljøorganisasjonene har gitt resultater . Foto: Norges Skogeierforbund

– Vi er svært fornøyde med det endelige resultatet. Frivillig skogvern har gått fra kutt til å bli en budsjettvinner, sier han.

Mye går til Østmarka nasjonalpark 

Til tross for dette mener Yngve Holth det er viktig å huske på at vernet av Østmarka nasjonalpark vil belaste den samme potten.

– Inntil det blir bestemt at Østmarka nasjonalpark skal finansieres på en annen måte, vil vernet der spise opp betydelige deler av økningen, sier Holth. Likevel håper han den økte bevilgningen i statsbudsjettet vil gi mer stabilitet og få fart på det frivillige skogvernet.

Siden oppstarten av ordningen med frivillig skogvern har nesten 870 områder blitt vernet, og interessen blant skogeierne er høyere enn noen gang. Frivillig vern er viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen. De siste årene har køen av skogeiere som har ønsket å tilby frivillig vern økt og ventetiden har vært opptil fem år. I tillegg har tilbudte skogarealer hvor det er konstatert viktige vernekvaliteter, blitt kastet ut av køen med henvisning til manglende budsjettdekning.

– Den historiske budsjettøkningen for frivillig vern vil gi gode muligheter for å komme mer à jour med utbetalingene til frivillig skogvern. Det er god grunn til å tro at vi nå kan redusere ventetiden for den enkelte skogeier vesentlig, og det er viktig for tilliten til hele ordningen, sier Per Skorge